Eksamensangst.dkMENU


Er du angst for at gå til eksamen?

De fleste studerede er nervøse og bange for eksamen. En smule nervøsitet er ofte en fordel, hvis man skal yde en optimal indsats. Nervøsitet er med til at skærpe vores sanser. Nervøsistet er med andre ord en naturlig god biologisk ting, der få os til at yde mere. Det er altså ingen grund til at blive angst for den. Når nervøsitet bliver til angst Nogle oplever at denne positive nervøsistet bliver til belastende angstproblemer i forhold til eksamenerne. Dette kan betyde at man dumper eller helt melder fra til eksamen, og derfor aldrig bliver færdig.

Problemer med forberedelse

Når man forbereder sig til eksamen, kan det f.eks. være, at man pga. angst og bekymring har svært ved at strukturere sin læsning ordentligt, prioritere læsestoffet. Det er også meget almindeligt, at man presser sig selv for hårdt og læser for meget hver dag.

Problemer ved eksamen

I forbindelse med selve eksamen oplever nogle, at de pga. stress og frygt ikke kan huske det stof, de ellers har forberedt sig godt i. Det kan være under forberedelsen, eller når man har sat sig foran eksaminator og censor, at hukommelsen svigter. De fleste af os kender udtrykket "at klappen gik ned". Hvorfor går "klappen ned" De informationer du ligger inde med er ikke forsvundet, de ligger der fortsat, bare i det ubevidste. Når angsten kommer sker der imidlertid et informations overflow i bevidstheden. Bevidstheden får travlt med analysere alle de fare signaler den får. Det er også nogle der helt paralysere. Det er en ting vi biologisk har med os. I naturen kan det være en god ting at kunne paralysere, stå helt stille, så man ikke bliver set af rovdyr. Det er simpelthed det der sker når vi paralysere. Din ubevidstehed tror simpelthen du er i fare.

Fysiske angstsymptomer

For nogle studerende er det nok bare at tænke på ordet eksamen, før kroppen reagerer med angstsymptomer som hjertebanken, svedeture og dårlig mave. De fysiske gener kan være så udtalte at man prøver at komme væk fra ubehaget, f.eks. ved overvejelser om at udsætte eksamen, stille spørgsmål ved om det nu også er det rigtige studium og overveje at droppe ud. Dette er helt normalt. Det er biologisk at vi prøver at flytte os fra fare og ubehagelige følelser. Problemer er bare, at det med det liv vi liver nu, hvor der næsten ingen naturlige fare er, så bliver det noget der forhindre os i at nå vores mål.

Grunde til eksamensangst

Eksamensangst kan komme til udtryk på mange måder og kan hænge sammen med mange forskellige forhold:

Ny studerende

Som ny studerende på en uddannelse, der har svært at acceptere lavere karakterer, end de måske er vant til.

Faglige vanskeligheder

Måske handler din eksamensangst snarere om forkert studievalg og manglende motivation til at få gjort den nødvendige indsats, eller slet og ret manglende evner af den ene eller anden grund. Du frygter derfor eksamen med god grund, fordi du ikke er ordentlig rustet til den.

Uhensigtsmæssig læseteknik

Hvis motivationen er i top, har du måske endnu ikke lært at tilegne dig stoffet pga. uhensigtsmæssig studiestrukturering og læseteknik.

Perfektionisme og præstationsangst

Mange studerende med eksamensangst lider af perfektionisme og dermed ofte også af præstationsangst. Man stiller ekstremt høje krav til sig selv i alle sammenhænge, og derved bliver risikoen for at mislykkes større, hvilket øger angsten. Bag perfektionisme skjuler sig ofte en lav selvfølelse og manglende selvtillid.

Hvordan kan jeg blive fri for eksamensangst?

Ved at lære at forstå den. Hvor kommer den fra, hvorfor er jeg blivet så perfektionitisk?, hvorfor har jeg så lav selvfølelse?, hvorfor er jeg så bange for ikke at slå til?. Når man lære at forstå det, så kan man begynde at finde en accept af det. Når man får en accept af det, så kan man begynde at få en anden adfærd i de situationer, hvor man mærker eksamensangst.Hvad er Eksamensangst.dk?
Eksamensangst.dk er side om eksamensangst. Siden er under stadig udbygning, og vil konstant få tilført mere materiale.

Hvis du har noget materiale, som du mener passer til denne side, så send en mail til Eksamensangst.dk.
Du er her: - - Her kan du finde alt om eksamensangst

eksamen angst angsten eksamenangst eksamensangst præstationsangst